Elektriker Bagaregården

Eljour och akut elektriker

Våra jourelektriker arbetar dygnet runt för att lösa akuta elfel i Bagaregården? Vi är på plats inom 20-30 minuter | Öppet 24H.

24/7 jour

ELFEL I BAGAREGÅRDEN ?

Vår elektriker har jour dygnet runt för dig som har problem med elen. Är ström borta helt eller delvis?, lyser lamporna svagt? – då saknar du troligen ström på en fas. En fas som är borta kan vara ett fel som ligger i eller utanför fastigheten. Kontakta ditt lokala elbolags jourtelefon för information om de täcker jourkostnad om felet är utanför din fastighet.

Om du bor eller befinner dig i Bagaregården och har problem med elen och söker en jour elektriker med eljour dygnet runt så kan du  kontakta Jourcenter i Sverige på tel 0761-751000.

JOURCENTER ELJOUR I BAGAREGÅRDEN

Kontor dagtid Aröds Industriväg 60
Öppettider kontor

JOUR 0761-751000

JOUR DYGNET RUNT

Måndag                  Dygnet runt

Tisdag                     Dygnet runt

Onsdag                   Dygnet runt

Torsdag                  Dygnet runt

Fredag                    Dygnet runt

Lördag                    Dygnet runt

Söndag                   Dygnet runt

Låssmed jour Mölndal spolbil Mölndal Elektriker Mölndal Eljour

SKICKA MEDDELANDE

 AKUT ELPROBLEM I BAGAREGÅRDEN?

STRÖMAVBROTT

All el borta, inget fungerar – är läget akut? Är det vinter och kallt så finns risk för stora följdskador i fastigheter med indraget vatten. Ledningar kan frysa sönder och när värmen kommer åter och de tinar kan vatten läcka i massor. Detta är oerhört viktigt att tänka på tex i sommarhus mm. Kyl och frys bör undvikas att öppna vis strömavbrott – så att de håller sin temperatur sålänge som möjligt.

Är man hemma är det viktigt att se till att alla i hushållet är säkra. Använd ficklampor istället för levande ljus för att undvika brandrisker. Se till att ha en fungerande brandvarnare och brandsläckare till hands. Att vara förberedd och ha en plan för strömavbrott kan hjälpa till att minska oro och osäkerhet under en olyckshändelse och säkerställa att du och din familj kan hantera situationen på ett säkert sätt.

FASBORTFALL, DELVIST STRÖMLÖST

Fasbortfall är en term som används inom elektriska system för att beskriva situationen då en eller flera faser av strömförsörjningen tillfälligt eller permanent avbryts. Detta kan inträffa av olika anledningar, inklusive fel i kraftledningar, transformatorer, eller andra delar av elnätet.

Här är några saker att tänka på vid ett fasbortfall: Först och främst är det viktigt att prioritera säkerheten. Undvik att röra vid eller komma i närheten av elektriska ledningar eller utrustning när det finns risk för elektriska stötar. Stäng av elektriska apparater och utrustning för att undvika skador vid återkomsten av strömmen. Var särskilt försiktig med värmeutrustning som spisar och ugnar för att undvika brandrisker.

 

ANDRA ELFEL

JORDFEL

Ett jordfel uppstår när strömmen i en elektrisk krets ”läcker” till jord eller en ledande yta. Detta kan innebära en potentiell fara för personer och egendom om det inte upptäcks och åtgärdas. Här är några viktiga punkter att tänka på vid ett jordfel:

Säkerhet: Först och främst är det viktigt att prioritera säkerheten. Om ett jordfel misstänks eller upptäcks bör du omedelbart stänga av strömmen till den drabbade kretsen eller utrustningen och undvika att komma i kontakt med elektriska ledningar eller utrustning tills situationen är säker.

Utrustning: Kontrollera den elektriska utrustningen och ledningarna för att identifiera eventuella skador eller fel som kan ha orsakat jordfelet. Se till att all utrustning är korrekt installerad och underhållen för att minimera risken för jordfel.

JORDFELSBRYTAREN LÖSER UT

Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om jordfelsbrytaren löser ut igeneller med jämna mellanrum bör elektriker kontaktas för kontroll av anläggningen. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns oftast ett bestående fel.

En jordfelsbrytare ska funktionsprovas varje 6:e månad. Provning utförs genom intryckning av testknappen och jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut. OBS det blir spänningslöst, all el i hela lägenheten eller fastigheten bryts bort (datorer utan batteri etc. slås av).

 

FÅR JAG SJÄLV UTFÖRA ELARBETEN?

 

Att pilla med elen själv kan vara mycket farligt av flera anledningar:

Risk för elektriska stötar:

Om du inte är utbildad eller erfaren inom elektriska system och säkerhetsföreskrifter, kan du riskera att få elektriska stötar genom att komma i kontakt med strömförande ledningar eller utrustning. Elektriska stötar kan vara allvarliga och leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Brandrisk:

Felaktig hantering av elsystemet kan öka risken för kortslutning eller överbelastning, vilket i sin tur kan orsaka eldsvådor. En brinnande brand som orsakas av elektricitet kan sprida sig snabbt och orsaka omfattande skador på egendom och riskera människors liv.

Skada på utrustning:

Felaktig anslutning eller användning av elektrisk utrustning kan skada utrustningen och göra den obrukbar. Reparation eller ersättning av skadad utrustning kan vara dyrt och tidskrävande.

Lagbrott:

I många fall krävs en formell utbildning och certifiering för att utföra elektriskt arbete lagligt och säkert. Att utföra elektriskt arbete utan behörighet kan vara olagligt och kan resultera i juridiska konsekvenser.

Komplexitet:

Elektriska system och kretsar är ofta mycket komplexa, och felaktig hantering av dem kan leda till allvarliga konsekvenser som inte bara påverkar den enskilda användaren utan också omgivningen.

Sammanfattningsvis är det bäst att lämna elektriskt arbete åt professionella och kvalificerade elektriker för att minimera risken för olyckor, skador och farliga situationer. Att försöka lösa elektriska problem på egen hand kan vara mycket farligt och bör undvikas till varje pris. Kontakta istället vår elektriker i Bagaregården på tel 0761-751000.

 

JOURCENTER ELJOUR I BAGAREGÅRDEN 0761-751000

 

Hem och privatservice

Spolbil, låssmed och eljour hos privatpersoner i villor och lägenheter och i bostadsrättsföreningar i Bagaregården, Göteborg och Stockholm med omnejd.

LÄS MER

Företagsservice

Låssmed, spolbil, elektriker och rörmokare för jour hos företag och industrier i Bagaregården på Västkusten och i Stockholm med omnejd.

LÄS MER

Fordonsservice

Vi utför även akuta låsjobb på fordon. Låsöppning av personbil och lastbil. Om du låst in nycklar i din bil. Vi tillverkar inte nya billnycklar.

LÄS MER

Tillgängliga dygnet runt

Vi erbjuder jour låssmed och rörmokare dygnet runt alla dagar längs Västkusten,  Bagaregården och Stockholm med omnejd.

Nöjd kund garanti

Vi arbetar med förhoppningen att alla kunder ska bli riktigt nöjda med vårt arbete. Bra service är inte gratis.

Fri konsultation

Ring oss gärna och fråga innan du beställer, kanske kan vi hjälpa dig via telefon

”Bara en stund efter ankomst började vattnet sakta rinna undan, dessa killarna kan sin sak”

Sara

Kund

”Inga pauser med fika, det jobbades på tils dess att vattnet var borta när vi hade översvämning”

Magnus

Kund

Villa, lägenhet, lokaler   

Vi kommer dit du är.

Hela Västkusten, Göteborg, Stockholm, Västerås med omnejder.

Contact

HUVUDKONTOR

Stora Arödsgatan 30
GÖTEBORG

JOURCENTER
I SVERIGE AB
Org:559389-5781

* ANGÅENDE GDPR
Jourcenter delar- eller säljer aldrig kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på uppdragets art. Meddela om du önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar utskick från Jourcenter.