Yale Doorman
Information 

Fakta, Felsökning och FAQ

DOORMAN

Vilka är vi?

Vi installerar och servar Yale Doorman

Yale Doorman är ett säkert sätt att slippa nycklar till sin dörr, men vad händer om låset är felinstallerat, slutar fungera eller är dåligt underhållet. Våra professionella tekniker är vana att arbeta med Yale doorman, och kan du vara säker på att du är i trygga händer. Våra erfarna tekniker använder korrekta verktyg och metoder för att snabbt installera Yale Doorman eller öppna låsen om de slutat fungera. Vi erbjuder också omproggramering och hjälp med uppkoppling av Yale´s digitala lås.

Behöver du hjälp med att öppna eller installera Yale Doorman kan du ringa Jourcenter i Sverige AB på 0761-751000.

Behöver du hjälp – ring 0761 751000

Yale Doorman Göteborg Service Installation Låsöppning

Frågor om YALE DOORMAN

Säkerhet och Tillförlitlighet

Är Yale Doorman säkert?

Ja, Yale Doorman anses vara ett säkert lås. YALE L3S är godkänt av SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) och försäkringsbolagen. Låset har en rad säkerhetsfunktioner, bland annat: Krypterad kommunikation: All kommunikation mellan låset och appen är krypterad.
Inbrottslarm: Låset kan larma om det utsätts för sabotage.

Är Yale Doorman bra?

Låsen har generellt sett goda recensioner. Användare uppskattar låsets bekvämlighet, säkerhet och användarvänlighet.

Hur varnar Yale Doorman för lågt batteri?

Låset varnar för lågt batteri på flera sätt:

Ljudsignal: Låset ger ifrån sig en ljudsignal när batteriet börjar bli lågt.
Visuell signal: Låsets display visar en batterisymbol när batteriet börjar bli lågt.
App-avisering: Du kan få en avisering i Yale Home-appen när batteriet börjar bli lågt.
Funktioner och Användning

Hur fungerar Yale Doorman?

Det är ett digitalt lås som du kan öppna på flera olika sätt:

Kod: Du kan använda en PIN-kod för att öppna låset.
Tagg eller Bricka: Du kan använda en tagg eller bricka för att öppna låset.
App: Du kan använda Yale Home-appen för att öppna låset (om du har en Yale Connect-modul).
Nyckel (vissa modeller): Du kan använda en vanlig nyckel för att öppna låset (om du har en mekanisk cylinder).
Hur låser Yale Doorman?

Låset låses automatiskt efter en viss tid (som du kan ställa in) eller genom att du trycker på en knapp på låset.

Hur nollställa Yale Doorman?

Du kan nollställa L3S låset genom att trycka på en speciell knapp och V2N gonom att växla mellan användarlägen. Se bruksanvisningen för mer information.

Hur öppna Yale Doorman?

Se ovanstående information om hur du kan öppna låset.

Hur koppla Yale Doorman till wifi?

Du behöver en Yale Connect-modul för att koppla låset till wifi. Se bruksanvisningen för mer information.

Kostnad och Installation

Vad kostar Yale Doorman?

Priset varierar beroende på modell och funktioner. Cirka priser:

Yale Doorman Classic: 4200 kr
Yale Doorman V2N: 4 500 – 5 000 kr
Yale Doorman L3 5 000 – 6 000 kr
Vad kostar Yale Doorman sector alarm?

Yale Doorman Sector Alarm är en tilläggstjänst som kostar ca 200 kr per år.

Vem installerar Yale Doorman?

Du kan installera låset själv eller anlita en behörig låssmed.

Vem tillverkar Yale Doorman?

Yale Doorman tillverkas av Assa Abloy.

Vilka försäkringsbolag godkänner Yale Doorman?

De flesta försäkringsbolag godkänner Yale Doorman, men det är alltid en bra idé att kolla med ditt specifika bolag.

Vilka batterier till Yale Doorman?

Låset drivs av 4 AA-batterier. Välj alkalista batterier av god kvalitet.

Vilka dörrar passar Yale Doorman?

Låset passar de flesta standarddörrar i Sverige.

Felsökning och Hjälp

Varför larmar Yale Doorman?

Låset kan larma av olika anledningar, till exempel:

Lågt batteri
Felaktig kod eller tagg
Sabotageförsök

Varför säger Yale Doorman välkommen till Yale´s digitala värld?

Låset kan säger detta när det startas om, eller uppstart efter batteribyte. Säger låser detta i tid och otid har du problem med låset.

Varför låser inte min Yale Doorman?

Det kan finnas flera orsaker till att låset inte låser. Se bruksanvisningen för felsökningstips.

Bortasäkert läge – visa nyckelbricka

Det verkar som om något händer med vissa lås som gör att de går in i bortasäkert läge. Har man ingen nyckelbricka programerad så kan man ju inte visa upp en bricka. Att försöka fabriksåterställa låset när detta händer verkar vara svårt. Och det går inte heller nå menyer där man kan lägga till en nyckelbricka. Är det någon som löst detta problem – skriv gärna ett mail till oss.

Yale säger – ”frånkoppling misslyckades larmet kan vara aktiverat”

Har du ett Yale Doorman som säger ”Frånkoppling misslyckades larmet kan vara aktiverat” och sen går det öppna som vanligt?

Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.

vad kan bli fel med Yale Doorman?

Yale Doorman – märkliga problem

Att stöta på märkliga problem med Yale Doorman som inte löses enkelt kan vara frustrerande, men det finns flera möjliga orsaker och lösningar att överväga. Om du upplever problem med låset är det första du bör kontrollera batterierna. Svaga eller urladdade batterier kan orsaka felaktig funktion. Byt ut batterierna med nya och se till att de är ordentligt installerade. Kontrollera även batteriernas kontakter för eventuell korrosion. Felaktig programmering är en annan potentiell orsak. Följ instruktionerna i användarhandboken för att säkerställa korrekt programmering. Om problemet kvarstår, överväg att återställa och omprogrammera låset. Trådlös anslutning kan påverka låsets funktion. Kontrollera nätverksanslutningen och se till att låset har en stabil anslutning till det trådlösa nätverket. Fysiska hinder runt låset, som smuts eller skräp, kan också påverka dess prestanda. Rengör låset och omgivande område från eventuellt skräp och se till att inget blockerar rörliga delar. Om problemet fortfarande kvarstår trots dessa åtgärder, kan det bero på tekniska fel inom låset. I så fall är det bäst att kontakta oss på Jourcenter för teknisk hjälp och eventuell reparation. Du når oss på 0761-751000 eller [email protected].

Vid märkliga problem kan det också vara en god idé att överväga andra faktorer. Elektroniska störningar från andra enheter i närheten kan påverka Yale Doorman. Försök isolera låset från andra elektroniska enheter och se om problemet kvarstår. Kontrollera även om det finns tillgängliga programvaruuppdateringar från tillverkaren och installera dem enligt anvisningarna för att åtgärda eventuella programvaruproblem. Om låset är utsatt för extrem temperatur kan det påverka dess elektroniska komponenter. Se till att låset är installerat på ett ställe där det inte utsätts för extrema temperaturer och överväg eventuell isolering. Kommunikationsproblem mellan olika delar av låset kan också vara en orsak. Kontrollera kablarna och anslutningarna mellan olika delar och se till att trådlösa kommunikationskanaler är fria från störningar. Slutligen, om du har aktiverat avancerade inställningar eller funktioner, överväg att återgå till standardinställningarna och testa låset igen för att se om problemet kvarstår.

Om problemet fortfarande är olöst rekommenderas det starkt att kontakta oss för hjälp med ditt Yale Doorman.

Behöver du vår hjälp – ring 0761 751000

Yale DOORMAN SOM SLUTAT FUNGERA?

Öppna Yale Doorman som inte fungerar

Det finns flera möjliga orsaker till att en Yale Doorman inte fungerar som den ska. Här är några vanliga problem och möjliga lösningar:

Batterier:

Svaga eller urladdade batterier kan leda till att låset inte fungerar korrekt. Byt ut batterierna med nya och se till att de är ordentligt installerade. Kontrollera också batteriernas kontakter för eventuell korrosion.

Programmering:

Felaktig programmering kan orsaka problem med låsets funktion. Följ instruktionerna i användarhandboken för att säkerställa att låset är korrekt programmerat. Återställ det och programmera om det om det behövs.

Trådlös Anslutning:

Om låset är trådlöst anslutet och det finns problem med nätverksanslutningen kan det påverka funktionen. Kontrollera nätverksanslutningen och se till att låset har en stabil anslutning till det trådlösa nätverket.

Fysiska hinder:

Fysiska hinder i eller runt låset, som smuts eller skräp, kan hindra dess korrekta funktion. Rengör låset och omgivande område från eventuellt skräp och se till att inget blockerar rörliga delar.

Tekniska fel:

Elektroniska eller mekaniska fel inom låset kan uppstå. Kontakta oss eller en låssmed i ditt område för att få teknisk hjälp och eventuell reparation.

Felaktig installation: 

Om låset inte är korrekt installerat kan det påverka dess prestanda. Dubbelkolla installationsanvisningarna och se till att låset är korrekt installerat. Om du är osäker, överväg att kontakta en låssmed för installation.

Behöver du hjälp – ring 0761 751000

Hem och privatservice

Öppning och service av tex Dokumentskåp. Öppning av vapenskåp utan nyckel eller kod. Service och låsbyte på kassaskåp. Installation av vapenskåp ock värdeskåp. 

LÄS MER

Företagsservice

Service och öppning av valv och bankvalv.
Öppning av bankfack, värdeskåp. Service och installation av värdeförvaringsenheter.
Öppning av kassaskåp och bankomat skåp.

LÄS MER

Fordonsservice

Låsöppning och montering av  säkerhetsskåp avsedda för bilar och fordon. Byte av lås och knappsatser i klass SSF3492,  verktyggskåp för fordon. 

LÄS MER

FAQ Yale Doorman

För att öppna ett Yale Doorman är det mycket som ska stämma. Minsta lilla avvikelse kan leda till att ditt Yale Doorman inte går att öppna, vare sig med nyckelbricka eller kod. Har vi tur kan vi lösa problem med ditt Yale Doorman utan att förstöra låset eller dörren. Här är några vanliga orsaker till att Yale Doorman inte fungerar:

 

 • Urladdade eller felaktiga batterier
  Innan du provar något, byt batterierna till märkesbatterier. Batterier som inte är av god kvalitet tappar ström mycket snabbare än batterier av god kvalitet.

  Det är viktigt att prova detta steg först, även om din knappsats på ditt Yale Doorman piper och lyser som vanligt. Det kan finnas tillräckligt med ström i batterierna för att manövrera knappsatsen på ditt Yale Doorman, men inte tillräckligt för att låset skall fungera.

 • Spärrläge eller tidsfördröjning
  Yale Doorman går in i strafflåsningsläge om för många felaktiga koder skrivs in. Beroende på typ av knappsats avger den vanligtvis en snabb serie pip. Om detta händer, vänta 10 till 20 minuter och försök igen.

  .

 • Avaktiverad kod/ Yale Doorman kod funkar inte längre
  En annan möjlig anledning till att ditt Yale Doorman inte öppnas är att din kod har inaktiverats. Låt någon annan prova sin kod för att se om deras fungerar. Om du påbörjat Wifi uppkoppling av ditt Yale Doorman raderas all tidigare programmering.

   

 • Skadade kablar
  Som med alla elektroniska enheter kan kablar kopplas bort och/eller skadas. Ta bort knappsatsen och inspektera kablarna för att se om de har lossnat, är böjda eller skurna.

  Om allt är intakt, koppla bort sladden från knappsatsen och ta ur batterierna. Vänta minst 20 sekunder, sätt sedan tillbaka batterierna och anslut kablarna igen.

  Om kablarna är skadade eller avskurna måste du ringa en tekniker. Se till att berätta för dem vilken typ av Yale Doorman du har installerat så att de kan ta med rätt när de kommer.

 • Koppling till Verisure eller Yale home kan innebära att låset beter sig annorlunda än tidigare. Det finns indikationer som tyder på att bortasäkert läge ihop med Verisure gör att koden slutar fungera. Om du haft larm abonnemang hos Verisure som låset varit kopplat till så slutar låsen ibland att fungera när abonnemangen sägs upp då användarkoderna lagras hos verisure.

Öppna och montera Yale Doorman i Göteborg

Våra tekniker utgår främst ifrån Göteborg, men kan ibland även vara behjälpliga med Installation och öppning av Yale Doorman i övriga sverige. 

Ring vår jourservice dygnet runt! 0761-751000

Vi täcker samtliga stadsdelar i Göteborg:  Landala, Haga, Kungsladugård, Majorna, Masthugget, Olivedal, Sanna, Stigberget, Änggården, Linné, Hisingen, Backa, Brunnsbo, Kärra, Rödbo, Skogome, Skälltorp, Säve, Tuve, Arendal, Björlanda, Hjuvik, Jättesten, Lorensberg, Stampen, Vasastaden, Lundby, Eriksberg, Kvillebäcken, Kyrkbyn, Kärrdalen, Lindholmen, Rambergsstaden, Slättadamm, Annedal, Länsmansgården, Nolered, Biskopsgården, Svartedalen, Västra Göteborg, Bratthammar, Fiskebäck, Grevegården, Grimmered, Guldringen, Hagen, Kannebäck, Långedrag, Näset, Skattegården, Södra Skärgården, Ängås, Önnered, Örgryte, Härlanda, Bagaregården, Björkekärr, Härlanda, Kallebäck, Kålltorp, Kärralund, Lunden, Olskroken, Redbergslid, Skår, Torpa, Överås, Gamlestaden, Kortedala, Utby, Bergsjön, Angered, Angereds Centrum, Agnesberg, Bergum, Eriksbo, Gårdstensberget, Gunnilse, Hammarkullen, Hjällbo, Linnarhult, Lövgärdet, Rannebergen. Askim, Billdal, Flatås, Frölunda Torg, Hovås, Högsbo, Högsbohöjd, Högsbotorp, Järnbrott, Kaverös, Ruddalen, Tofta, Centrum, Guldheden, Heden, Inom Vallgraven, Johanneberg, Krokslätt,

Låssmed jour i Göteborg

Låssmed Göteborg – Jourcenter Låsservice

Traditionella låssmeder och den bästa lösningen när du behöver akut hjälp:
Vi tillhandahåller alla traditionella tjänster såsom låsbyten, låsöppningar, inbrottsskador, kodlås m.m. men vi är också
på plats akut, på endast några få minuter när du behöver hjälp med dina lås omgående! Vi vet att våra kunder inte
alltid kan vänta och erbjuder därför omedelbar assistans. När det kniper kan du räkna med Jourcenters skickliga
och erfarna låssmeder.

 

Vid akuta ärenden är vår låssmed på plats med hjälp inom ca 30 minuter.

Dygnet runt i hela Göteborg!
Ring 0761-751000

Naturligtvis är även du som bor i närområden till Göteborg välkommen att ringa vår låssmed jour.

Låssmed med jour dygnet runt 24h alla dagar i centrala Göteborg, Hisingen, Partille, Mölndal, Mölnlycke, Surte, Bohus, Kungälv, Lerum, Floda Kungsbacka, Särö, Hovås, Askim, Billdal, Torslanda. Är du utelåst, tappat nycklar, haft inbrott eller kanske du inte kan låsa till din lokal eller hem så är det oss du ringer. Hjälp med lås, hjälp att öppna dörr – ring vår Låssmed Göteborg jour, låsjour i Göteborg.

Tillgängliga dygnet runt

Du behöver aldrig skämmas för att ringa oss oavsett tid på dygnet, vi svarar i tel både kvällar, nätter och helger

Nöjd kund garanti

Det är  viktigt för oss att du som kund känner dig nöjd och trygg. Därför säkerställer vi alltid att du är nöjd

Fri konsultation

Ring oss gärna och fråga innan du beställer, kanske kan vi hjälpa dig via telefon

”Fick hjälp redan samma dag när nyckelskåpet som alla nycklar till bilarna förvaras i gick sönder och inte gick att öppna längre. Efter konstaterat fel i värdeskåpets låsmekanism, borrades skåpet upp, låset ersattes och en ny knappsats monterades och skåpet kunde fortsättas användas som vanligt med endast ett mindre avbrott i verksamheten.”

Bilfirman

Kund

”Tappade bort samtliga nycklar till mitt vapenskåp. Fick proffesionell hjälp att öppna skåpet och fick det gamla nyckellåset ersatt med ett nytt kodlås. Kan fortfarande avnända skåpet då hela proceduren gjorts av en certifierad tekniker som garanterar att skåpet inte tappar  sin klassning efter ingreppet”

Jägaren

Kund

Hem, Företag, Bil,
Vi löser ditt låsproblem.

Service i ditt närområde

Contact

HUVUDKONTOR

Stora Arödsgatan 30
GÖTEBORG

JOURCENTER
I SVERIGE AB
Org:559389-5781

* ANGÅENDE GDPR
Jourcenter delar- eller säljer aldrig kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på uppdragets art. Meddela om du önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar utskick från Jourcenter.