Låstermer

Fackuttryck för låstekniker

DÖRRAUTOMATIK

 • Anslagssida – Den sida av dörren som dörren stänger mot.
 • Armbågskontakt – Impulsgivare till dörrautomatik, med ett knapptryck så öppnar dörrautomatiken.
 • Dörrautomatik – En produkt som öppnar dörrar och stänger dörrar automatiskt. Vid strömavbrott agerar dörrautomatiken likt en dörrstängare.
  Även kallad dörröppnare.
 • Dörrstängare – En produkt som stänger dörren automatiskt efter man öppnat den manuellt, denna produkt har ingen öppningsfunktion. Finns i många olika utföranden för olika typer av funktioner och miljöer.
 • Gångjärnssida – Den sida av dörren som dörren öppnas mot.
 • Impulsgivare/Öppningsdon – Tillbehör till dörrautomatik så den förstår när den ska öppna dörren, exempelvis genom ett knapptryck på armbågskontakt eller en radar som känner av när en person närmar sig.
 • Klämskydd för dörr – Klämskydd sitter i bakkant på dörren, täckandes över gångjärnen på gångjärnssidan och motsvarande på anslagssida. Denna produkt förhindrar att man kan klämma fingrar mellan dörr och karm.
  Är en dörrautomatik monterad kan man kombinera sensorlister och klämskydd för bästa skydd.
 • Radar – Impulsgivare till dörrautomatik, när en person närmar sig radarn så öppnar dörrautomatiken.
 • Sensorlist – Tillbehör till dörrautomatik som får dörren att stanna när en person befinner sig för nära dörren när automatiken öppnar/stänger, detta för att eliminera klämrisk och att dörren inte träffar en person.
 • Öppningsimpuls – En impuls till dörrautomatik som får dörren att öppna från en impulsgivare.

 

 

 

LÅS/DÖRRAR

 • ASSA SCD –Text som är graverad på exempelvis låscylindern.
  Står det “SCD” (Security Cylinder Drillproof) betyder det att den har borrskydd.
  SCD finns även på cylinderbehör.
 • Bakkantsbeslag– Förbinder dörren med karmen på gångjärnssidan.
 • Bakkantssäkring:är när dörren är säkrad i bakkant så att man ej kan lyfta ur dörren, man kan bakkantssäkra dörren antingen med ett bakkantsbeslag (finns i butiken)eller gångjärn med inbyggda sprintar.
 • Behör – Det är ett tillbehör utöver låshus, slutbleck och cylinder som gör en låsenheten komplett.
 • Biometriska låssystem – I ett biometriskt låssystem är det du som är nyckel. Låssystemet använder fingeravtryck, ansiktsigenkänning, irisavläsning eller liknande för att fastställa din identitet. Nu för tiden kommer många av oss i kontakt med biometriskt låssystem när vi öppnar våra mobiltelefoner eller datorer som ofta använder ansiktsigenkänning eller fingeravtryck.
 • Bortasäkert låsOm du har ett ett bortasäkert lås i ytterdörren måste du ha en nyckel för att låsa upp den inifrån. Det är praktiskt när du reser bort eftersom en tjuv kan ta sig in genom ett fönster för att sedan vilja låsa upp dörren inifrån för att enkelt försvinna med sitt stöldgods. Detta försvåras om dörren enbart går att öppna inifrån med en nyckel.
 • Bortasäkert läge/Bortasäkring – Det är en funktion som gör att lås inte går att låsa upp med vred från insidan. Bortasäkring förbereds med en knapp på låshusets stolpe och fullföljs genom att du låser från utsidan när dörren är stängd.
 • Centrallåsning – Centrallåsning används ofta i flerbostadshus och innebär att varje enskild nyckel kan öppna gemensamma utrymmen.
 • Cylinder – Cylindern är den vanligtvis ovala eller runda produkt där man stoppar in nyckeln i och vrider om, kompletteras med cylinderring mm.
  Cylindern består av fjädrar, stift, kärna, hus mm.
 • Cylinderbehör – En cylinderring, eller dekorring, är en del av behöret som kan monteras runt cylindern utanpå dörren.
 • Cylinderfall – Se Fall.
 • Cylinderförlängare – En cylinderförlängare används vid tjocka dörrar. Den ser till att cylindern kommer tillräckligt långt ut från dörren.
 • Cylinderlås – Ett cylinderlås, även kallat yalelås eller patentlås, är ett lås som har en separat cylinder som du sticker in nyckeln i. I cylindern finns ett antal stift som trycks nedåt av små fjädrar. När rätt nyckel sticks in i låset kommer nyckelns sicksack-formade översida trycka upp alla stiften, så att de hamnar på rätt höjd. Därefter kan nyckeln vridas om.
 • Cylinderproppar – monteras in i cylindern för att täcka skruvarna, så att en tjuv inte kan skruva isär cylindern och på så sätt ta sig igenom dörren. Man kan endast lossa cylinderpropparna om man har nycklarna som passar till cylindern.
 • Cylinderroddare – är en mekanism i ett låshus mot vilken cylinder och vred monteras.
 • Cylinderskylt – Skylt används vid montering av cylindrar på utanpåliggande låshus.
 • Cylinderring – En cylinderring, eller dekorring, är en del av cylinderbehöret, som är ett dekorativt beslag som monteras runt cylindern utanpå dörren. Produkten som sluter runt cylindern, fungerar både dekorativt och ökar säkerheten – Finns i olika höjder och vissa är mer svårforcerade än andra.
 • Cylinderuttag: Plats för cylinder, vred eller nyckelskylt.
 • Dekorring
 • Digital Låsmed – Låssmed specialiserad på digitala låssystem, smarta accesstjänster för bostäder och kommersiella fastigheter
 • Digitalt lås – Ett digitalt lås är ett elektroniskt lås som kan öppnas med en app på en mobiltelefon en kodbricka eller en kod. Rent tekniskt skickar appen en kryptonyckel till låset via Bluetooth eller Near Field Communication (NFC).
 • Dornavstånd / Dorndjup: Nyckelhålsavstånd. Avståndet mellan stolpen på låset (se stolpe) och nyckelhålets centrum. För att avgöra vilket du dorndjup du behöver i en dörr: måt från centrum av något av de två runda borrhållen (uttagen) till dörrbladets slut.
 • Draghandtag – Ett stort handtag som är lämpligt för att öppna tunga dörrar. Ofta kan du, vid behov, få plats med två händer när du håller i ett draghandtag.
 • Dubbelfall – med dubbelfall avses låshus med två fall, vanligen ett cylinderfall och ett tryckesfall. Dubbelfallås är självlåsande.
 • Dörrhandtag – Dörrhandtag trycks ner för att öppna en dörr och monteras oftast från både in och utsida och är då varandras spegelbilder. De monteras nedanför vredet på insidan. De kan även sitta ovanför cylindern eller nyckelhålet.
 • Dörrstängare – Tekniken i en mekanisk dörrstängare bygger på en fjäder som spänns upp när dörren öppnas. Efter passering genom en dörr ser dörrstängaren till att dörren stängs.
 • Dörrtillslutare – Dörrtillslutaren är en uppfinning från 1932, och den monteras högst upp på dörren. Dörrtillslutaren har en kolvstång som löper i en cylinder. Längst ut på kolvstången finns en gummitrissa som fångas upp av en fångkrok som är monterad i dörrkarmen. På så sätt fångas dörren upp och stängs tyst. Det går att reglera stängningshastigheten genom att justera vilket motstånd kolvstången möter i cylindern. Dörrtillslutare är vanliga på sjukhus, skolor och kontor där man önskar en tyst stängning.
 • Dörrtrycke – Annat ord för dörrhandtag.
 • Dörrvred – Vred som sitter på en dörr.
 • Elektriskt lås/Ellås – Annat ord för elektromekaniskt lås.
 • Elektromagnetiskt lås – ett elektromagnetiskt lås (magnetlås) håller dörren låst med hjälp av elektromagnetisk kraft. Montering vanligtvis med metallplatta i dörren och elektromagnet i karmen. Magneten fäster vid metallplattan när ström tillförs och för att öppna låset bryter man strömmen.
 • Elektromekaniskt lås – Ett elektromekaniskt lås är ett mekaniskt lås med en fysisk nyckel, som har en digital kod som låset läser elektroniskt och verifierar. Om koden är giltig frigörs låsmekanismen av en elektromagnet. Det gör det möjligt att spärra borttappade nycklar, men även att styra behörighet (vem som får öppna och vid vilka tider) samt följa passagen i efterhand (se vem som passerat).
 • Elektroniskt lås – Ett elektroniskt lås fungerar som ett elektromekaniskt lås men har ingen traditionell, fysisk nyckel. Istället överförs koden från kodlås, fjärrkontroll, passerkort, passerbricka eller liknande.
 • Elslutbleck – Elslutbleck är ett elektriskt lås som monteras i kombination med ett mekaniskt lås. Det finns elslutbleck med rättvänd funktion och det finns elslutbleck med omvänd funktion. Rättvänd funktion betyder att dörren är låst när elslutblecket inte är strömsatt. Omvänd funktion betyder att dörren är olåst när elslutblecket inte är strömsatt.
 • Fall – ett fall är en snedställd kolv (eller fallkolv). Att kolven är snedställd innebär att fallen är självlåsande, i motsats till en regel eller hakregel som måste låsas ut manuellt.Cylinderfallen manövreras av cylinder eller vred. Cylinderfallen självlåser dörren. På vissa lås kan cylinderfallen ställas upp olåst.Förreglingsfallen trycks in och förreglar cylinderfallen när dörren är stängd så att det blir svårare att peta eller bryta upp dörren.Tryckesfallen håller dörren stängd. Ett tryckesfall låser inte dörren. Ett tryckesfall är ofta viktigt att ha när det ställs krav på brandigenhållning.
 • Fönsterdörr: Altan-, terrass- eller balkongdörr med glasparti.
 • Förreglingsfall  – En förreglingsfall är en mekanism (en fall) som förreglar (spärrar) fallen på ett lås, så att låset blir svårare att peta upp.
 • GrupphuvudnyckelSe Gruppindelade system.
 • Gruppindelade systemLåssystem består av ett antal låscylindrar med olika behörigheter. Gruppindelade system används ofta i större organisationer där det finns behov av flera nivåer, t.ex. huvudnyckel, grupphuvudnycklar och enskilda nycklar.
 • Hakregel – När du låser och låser upp dörren ser du hur en regel åker ut och in. Många dörrar har en rak regel. En hakregel är böjd uppåt eller nedåt. Den har samma funktion som en rak regel, men med betydligt högre säkerhet. Hakregeln kopplar ihop dörr och karm och försvårar isärbrytning. Dessutom kan ett lås med hakregel användas för att låsa skjutdörrar.
 • Hemmabekvämt/Hemmasäkert låsEtt hemmabekvämt lås går att öppna inifrån utan nyckel. Att du inte behöver ha en nyckel för att öppna dörren inifrån är bekvämt. Det ökar också säkerheten vid till exempel brand. Kallas också hemmasäkert lås.
 • Huvudnyckel Se Huvudnyckelsystem.
 • HuvudnyckelsystemLåssystem består av ett antal låscylindrar med olika behörigheter. Huvudnyckelsystem används både i företag och flerbostadshus, där det finns behov av en nyckel som öppnar alla låscylindrar, en huvudnyckel.
 • HänglåsEtt hänglås är en löst hängande låsanordning med en rörlig låsbar bygel som kan öppnas och träs genom öglor eller ringar m.m. som man vill låsa fast vid varandra.
 • Hänglåsbeslag
 • Hakregel: Låskolv som hakar i karmen. För ökad säkerhet. På alla evo lås.
 • Hänglåsbeslag: Hänglåsets fästanordning på dörr eller lucka.
 • iLoq – En digital låscylinder med tillhörande elektronisk nyckel där man programmerar cylinder och nyckel.
  Cylinder och nyckel är helt självförsörjande på el då man med hjälp av rörelseenergin alstrar ström vid införande av nyckel, inga batterier eller kablar!
 • Kantregel: Säkrar/låser fast den ena dörren vid användning av pardörr. En pardörr består av en gångdörr som du går igenom, samt ett sidoparti (passivt dörrblad) som oftast är stängt, men som du kan öppna för att få en bredare entré. Kantregeln sitter längst upp eller längst ner på det passiva dörrbladet och används för att låsa fast det i tröskeln eller dörrkarmen.
 • Kodlås – Ett lås som låser upp med hjälp av en kod, finns att ersätta istället för handtag eller kompletteras med befintligt beslag mm. Finns även för passersystem.
 • Kantregel
 • Kolv/LåskolvAnnat ord för Regel/Låsregel.
 • Kopieringsskyddad nyckelEn kopieringsskyddad nyckel ingår vanligen i ett låssystem och är registrerad på en specifik ägare, och det är olagligt att göra en kopia av nyckeln om inte ägaren har godkänt det. Nycklar som ingår i spärrade låssystem har alltid en systemmärkning ingraverad. Exempel på kopieringsskydd är patent och mönsterskydd. Assa D12 är exempel på en sådan nyckel som man enkelt kan köpa.
 • Likalåsning: När en och samma nyckel kan användas i två eller flera lås/cylindrar.
 • Långskylt – En form av dekorbricka som används på dörrar inomhus.
 • Lås – ett lås är en mekanisk, elektromagnetisk eller elektromekanisk anordning som ska förhindra oönskat tillträde till ett utrymme.

 • LåscylinderDen runda eller ovala delen av ett cylinderlås där nyckeln sätts in.

 • Låshus – Även kallad låskista, den produkt som sitter infälld i dörrens kortsida. Ett låshus ser man när dörren är öppnad. Det som syns är låsstolpen och det är ifrån låsstolpen som fallen och reglarna går ut och hakar i dörrkarmen när man stänger eller låser dörren.
 • Låsfett – Används exempelvis på fallen på låskistan.
  Observera att det är ett begränsat användningsområde och kan förstöra vissa låsprodukter.
 • Låsjour: Låsöppning utanför ordinarie öppettider. Jour på lås erbjuds oftast områdesvis, tex i Göteborg, Hisingen, Sävedalen etc.
 • Låssmed /Låssmeder: Låsspecialist med yrkesbevis: Dock kallas de flesta som arbetar med lås ”låssmeden” i folkmun.
 • Låsspray – Används för att smörja en låscylinder. Observera att detta kan förstöra tillhållarlås mm – används ej till allt inom lås!
 • LåsstolpeLåsstolpen är metallplattan som täcker låshuset mot dörrens kant som vetter mot dörrkarmen.

 • LåssystemEtt låssystem är ett system av nycklar med behörigheter som öppnar och låser dörrar. För att öppna eller låsa en dörr måste man ha en nyckel, som antingen kan vara mekanisk, elektronisk, digital eller biometrisk.

  Se även Huvudnyckelsystem, Gruppindelade system och Centrallåsning.

 • Magnetiskt lås – Annat ord för elektromagnetiskt lås.
 • Medbringare – En medbringare (vredmedbringare eller vredpinne) är ett metallstycke som överför rörelse från vredet till låskolven. Den är alltså en del av den funktion som låser och låser upp när du vrider nyckeln.

 • Mekaniskt lås – ett mekaniskt lås öppnas med en fysisk nyckel som förs in i ett låshus eller i en cylinder för att frigöra låsmekanismen, varpå nyckeln vrids om för att flytta låsets fall och/eller regel.

 • Modul(lås): Nästan alla urtag i dörrar är anpassade för Assas alla modullås, men för att vara på den säkra sidan så mät upp dörren enligt checklista som finns på https://www.assaabloy.com/se/sv
 • Modulprofillås – en vedertagen måttstandard för låshus. Modulprofillås har vanligen 50 mm dorndjup.

 • Motorlås – ett motorlås är ett elektromekaniskt lås med en motordriven regel. Motorlås används ofta inom offentliga fastigheter, kontor och industri.

 • Nyckel – en nyckel är ett redskap, vanligen av metall, som används för att låsa upp och låsa lås.

 • Nyckelavstånd/Nyckelhålsavstånd – avståndet mellan låsets stolpe och nyckelhålets centrum. Kallas även för dorndjup.

 • Nyckelkod – kallas även för nyckelnummer. Det är en kod i form av bokstäver och siffror som är ingraverat på nyckelns huvud. Med hjälp av nyckelkoden går det att beställa fler av samma nyckel. Kopieringsskyddade nycklar får endast beställas med rätt behörighet. Se även Kopieringsskyddad nyckel.
 • Olika låsning – om du vill beställa ett eller flera enskilda lås eller cylindrar som alla ska ha egen uppsättning nycklar, då väljer du olika låsning.

 • Osymmetriskt lås/Osym – ett osymmetriskt lås, eller osym-lås, är när stolpen sitter förskjuten på låshuset.

  Jämför med symmetriskt lås, eller sym-lås, där stolpen sitter symmetriskt på låshuset (låshuset är placerat mitt på stolpen). Vanligtvis är dörrar tillverkade efter 1980 symmetriska.

 • Panikregel – ett stort handtag som löper tvärs över dörrar i nödutgångar. Panikregeln ska täcka minst 60 procent av dörrens bredd. Dörren ska kunna öppnas med en så kallad omedveten handling, alltså när folk trycker ner den eller trycker emot den. Panikreglar uppfyller normalt SS eller EN 1125.

 • Patentlåsannat ord för cylinderlås.

 • Patentnyckel – juridiskt kopieringsskyddad nyckel där skyddet utgörs av patent, som ger patentinnehavaren (ägaren av cylindern) ensamrätt att bestämma villkoren för kopiering av nycklar.

 • Petskydd – ett petskydd monteras vid låset där det täcker dörrspringan och därmed minskar risken att någon enkelt kan peta upp en låst dörr. Petskyddet gör också så att man inte med ögat kan se om dörren är låst eller inte. Ett petskydd är dock inget brytskydd.

 • Plösmått – Mått för slutbleck som i praktiken avgör vart dörren kommer att gå i låst läge. Har man exempelvis ett glapp i dörren kan det bero på ett för lågt plösmått. Måttet från ytterkanten in till urtaget i slutblecket (urtaget där ”kolven”/fallet går in i slutblecket)

 • Polislås – ett annat ord för Tillhållarlås. Ett sådant här lås kan låsas med nyckel från både in- och utsidan av dörren. Istället för cylinder har det mekaniska plattor – tillhållare – inuti låset.

 • Ramprofil – dörrar monteras i ramar. Dessa ramar kan ha olika ramprofiler som anger ramens djup. Aluminiumdörrar, till exempel, har ofta en smal profil.

 • Regel/låsregel: En låskolv som är rak manövreras med nyckel eller dörrvred (i motsats till den snedskurna som regleras med handtaget).

  Det är det rörliga stycket som förs in i slutblecket när du låser dörren. Kallas även låskolv eller kolv. Finns i en mängd olika varianter: rak regel, hakregel, fallregel, kilkolv m.m.

 • Registrerad nyckel – annat ord för Spärrad/Kopieringsskyddad nyckel.

 • Returfjäder: Fjäder i somliga dörrhandtag som hjälper låskistans returfjäder att behålla trycket. Handtag med returfjäder får handtaget att alltid fjädra tillbaka – även om fjädern i låset skulle gå sönder av slitage.
 • Roddarfjäder – roddarfjädern är kopplad till roddarpinnen och gör så att handtaget fjädrar tillbaka när du släpper det.

 • Roddarpinneär den fyrkantiga pinne som går genom låskistan och som handtagen sitter fast på.

 • Rosett – metallplattan som sitter mellan dörrhandtaget och vredskylten.

 • SCD – Förkorning av engelskans Security Cylinder Drillproof. Det är en stämpel som cylindern får om den är borrskyddad.

 • Skalskyddsdörr: Dörr som leder in i bostaden eller fastigheten. Med termen skalskydd menas alla vägar in i en fastighet.
 • Skjutregel är en enkel låsanordning som inte används för att avvärja inbrottsförsök. Den består av två delar. På dörren monteras en skena på vilken en regel kan skjutas fram så att den förs in i ett låsbleck som är monterat på dörrkarmen. Skjutreglar används typiskt till trädgårdsskjul och liknande.

 • Slunga – en låsslunga är ett öppningsverktyg/dyrkverktyg som ibland kan användas av låssmeder vid låsöppning av äldre dörrlås. Slungan sticks in genom brevinkastet och når dörrvredet på dörrens insida.

  Det händer tyvärr även att inbrottstjuvar använder sig av låsslungor. Ett skydd mot detta kan vara dörrlås som inte kan öppnas från insidan när det är låst med nyckel från utsidan, s.k. bortasäkert lås.

 • Slutbleck: Den del av låset som sitter i dörrkarmen. Håller kolven på plats i dörrkarmen.
 • Smalprofillås – smalprofillås är en vedertagen måttstandard för låshus för smala ramprofiler. De används vanligen på aluminiumdörrar med mycket glas.

 • Smartlås: Ett smart lås i hemmet kan mer än att kunna fjärrstyra tillgång till din bostad. Du får lite extra trygghet och kan i mobilen se om dörren är låst eller olåst, och få notifieringar när folk kommer och går. Exempel på Smarta lås är Danalock V3 Z-wave, Friday Lock, Glue Home Smart Lock, ID Lock 150,Yale Doorman V2N, L3. Test av smarta lås 2024. 
 • Spanjolett: Låsskena i fönster och fönsterdörr (altandörr). Finns på de flesta altandörrar och fönster. Öppna dörren/fönstret. När du vrider ner handtaget i öppet läge ser du att hakar, vanligen upptill och nedtill på altandörren/fönstret kommer ut ur dörren/fönstret. Då vet du att du har spanjolett. Vanliga handtag som fungerar med spanjolett är FIX 835S, Slug 3000, FIX 844S, FIX 876S med flera. Olika kolvar kan användas. Ändkolv låser fönstret/dörren i överkant och underkant. Kilkolv och hakkolv låser fast fönstret/dörren på låssidan. Vissa spanjoletter är kopplade till fönsterbroms så att du kan låsa fönstret i öppet läge genom att stänga handtaget.
 • Spärrad nyckel – en kopieringsskyddad nyckel. Den ingår oftast i ett låssystem och är registrerad på en specifik ägare. Det är olagligt att göra en kopia av en spärrad nyckeln om inte ägaren har godkänt det. Nycklar som ingår i spärrade låssystem har alltid en systemmärkning ingraverad.

 • Spärrknapp – ett tvåfunktionslås har ett vred på insidan av dörren som man kan öppna dörren med. Med hjälp av spärrknappen sätter man vredet ur funktion, så att dörren inte går att öppna inifrån.

 • Stolpe: Låshusets synliga del i dörren. Håller låset på plats i dörrbladet.
 • Stormhatt – annan namn för cylinderskylt, som används vid montering av cylindrar på utanpåliggande låshus.

 • Symmetriskt/Osymmetriskt lås: Symmetriskt lås är när stolpen sitter symetriskt på låshuset (låshuset är placerat mitt på stolpen). Osymmetrisk är när stolpen sitter förskjuten på låshuset. En tumregel är att dörrar tillverkade efter 1980 med stor sannolikhet är symmetriska.
 • Säkerhetskortär ett säkerhetskort som visar att du har rätt att göra en nyckelkopia. Du får ett säkerhetskort när du köper ett säkerhetslås. Det är ett skydd som förhindrar obehöriga att göra en kopia på din nyckel.

 • Säkerhetslås – annat ord för Tillhållarlås.

 • Tillhållarlås – Ett tillhållarlås, även kallat överlås, är ett lås med spärrar (tillhållare) i form av skivor i låshuset. Tillhållarna påverkas av nyckelns inskärningar. Låset får absolut inte smörjas. Det kallas även för polislås eller säkerhetslås, och är ett lås som du låser med nyckel från både in- och utsidan av dörren.
 • Trycke – Annat ord för dörrhandtag
 • Tryckesfall: Snedskuren låskolv (kolven som fäller ut när du låser dörren är snedskuren). Kolven är fjäderbelastad och manövreras med handtaget när låset är öppet.
 • Tryckespinneden metallpinne som förbinder trycket och som gör att tryckesfallen åker in när trycket/dörrhandtaget trycks ned.

 • Tvåfunktionslås – ett lås med vred på insidan av dörren. Det kan ställas så att låset inte går att öppna från insidan när man låst från utsidan. Kallas även hemmabekväm låsning eller bortasäker låsning. Även Yale Doorman är ett sådant.

 • Täckskylt/Långskylt: Skylt som döljer gamla urtag. Förskönar utseendet på dörren.
 • Utrymningshandtaghandtag som öppnar nödutgångar. Vanligen avses handtag som uppfyller normen SS eller EN 179.

 • Utsprång: Avståndet mellan dörren och handtagets grepp.
 • Vred – eller dörrvred, beslag som vanligtvis monteras på insidan av dörr, den del man vrider om för att låsa eller låsa upp. Vanligen i kombination med en låscylinder på dörrens utsida.
 • Vredpinne – metallpinne som skjuter ut regeln när vredet vrids om.

 • Vredskylt – vredskylt är en skylt som är försedd med ett vred.

 • Yale Doorman – Kodlås från Yale som sälja av Assa AB, Yale Doorman finns i olika versioner som V2N, L3 och L3S. Yale Doorman kan öppnas med kod eller nyckelbricka. Mer om Yale Doorman (FAQ).
 • Ytbehandling – Finns flertal olika ytbehandlingar på låsbeslag för att passa olika miljöer. Några exempel är Nickel, Prion, Addion, Matt mässing, Brunoxid, Krom mm. Olika ytbehandlingar ger produkterna olika ”färg”

KAMERAÖVERVAKNING

 • CCTV – Det är en förkortning av closed-circuit television. Ordet ”closed” betyder att videoöverföringen sker i ett stängt system, mellan två punkter – kameran och kamerans ägare.
 • NVR -NVR är en akronym för Network Video Recorder och är en viktig del av modern övervakningsteknik. Det är en typ av digital videoinspelningsenhet som är utformad för att ta emot och lagra videodata från IP-/nätverkskameror. Då hela systemet med NVR och kameror pratar över nätverk, är det en idealisk lösning för övervakningssystem med många kameror.
 • POE – De flesta kameror är idag PoE-matade. PoE står för Power over Ethernet och innebär att kameran får både data och ström från en enda nätverkskabel, vilket underlättar installationen.

PASSERSYSTEM

 • Passersystem – System som låter folk låsa upp dörrar med hjälp av exempelvis kod eller nyckelbrickor (taggar).
 • RFID: Radio-frequency identification (RFID) är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för taggar. Intresset för RFID-implantat har exploderat i Sverige (och i omvärlden). För att får ett RFID chip under huden kan ni vända er till www.skindiver.se.

KASSASKÅP

 • Värdeförvaringsenhet/värdeförvaringsenheter: Vardagligt ofta benämnda kassaskåp. Samtliga enheter för förvaring av värde, dvs säkerhetsskåp, vädreskåp mfl benämns med samlingsnamnet värdeförvaringsenhet.
 • Kassaskåpsknäckare: Slangord för värdeförvaringstekniker. Specialist på öppning och reparation av kassaskåp och säkerhetsskåp.
 • Dubbelstyrning – Skåpet kräver att två användare anger sina öppningskoder inann det kan öppnas.
 • Kodlås – Ett elektroniskt styrt lås med koder som kan programmeras om.
 • Tidsfördröjning – En fördröjning finns som gör att skåpet inte kan öppnas direkt efter kod slagits in.
 • Tidlås – En blockerande inställning som gör att låset endast kan öppnas under tex kontorstid.

Utelåst?

Mer Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Byta lås?

Mer Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Konsultation

Mer Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Övriga Tjänster

Hem och privatservice

Vi utför låsinstallationer och låsservice hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Göteborg med omnejd.
Låsöppning
LÄS MER

Företagsservice

Företagskunder kan vara bland annat Polismyndigheten, SOS alarm, Räddningstjänsten, Tullkriminalen, Allum, Hotell Post och Stadium.
LÄS MER

Fordonsservice

Vi utför även låsjobb på fordon.
Starthjälp Av fordon.
Hjälp vid feltankning:
Leverans av bränsle vid bränslestopp.
LÄS MER

HUVUDKONTOR

Stora Arödsgatan 30
GÖTEBORG

JOURCENTER
I SVERIGE AB
Org:559389-5781

* ANGÅENDE GDPR
Jourcenter delar- eller säljer aldrig kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på uppdragets art. Meddela om du önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar utskick från Jourcenter.