Skyddsjakt Västra Götaland och Halland

Eftersök och skyddsjakt

Våra jägare arbetar året dygnet runt för att hjälpa till med jakt på skadedjur. Ring och se om vi kan stå till tjänst | Öppet 24H.

SKYDDSJAKT

Vi kommer till dig och jagar skadedjur.

Vildsvin som förstör mark och trädgårdar. Hjortar som äter upp nysådda grödor.

Vi är skickliga skyddsjakt jägare som erbjuder våra tjänster i Västra Götaland och Halland. Med våra färdigheter och erfarenhet jagar vi vildsvin, hjort och andra djur som orsakar problem i trädgårdar, på åkermark och mer. Vi är passionerade inom vårt område och strävar alltid efter att vara hjälpsamma, respektfulla och ärliga. Lita på oss för att lösa dina jaktsbekymmer på ett professionellt och effektivt sätt. Välkommen till Jourcenter – din pålitliga partner för skyddsjakt.

Om du bor eller befinner dig i Västra Göteland eller Halland och har problem med skadedjur och vill ha hjälp av jägare med skyddsjakt så kan du  kontakta Jourcenter i Sverige på tel 0761-751000.

JOURCENTER SKYDDSJAKT

Kontor dagtid Aröds Industriväg 60
Öppettider kontor

JOURCENTER SKYDDSJÄGARE 0761-751000

JOUR DYGNET RUNT

Måndag                                 Dygnet runt

Tisdag                                    Dygnet runt

Onsdag                                  Dygnet runt

Torsdag                                 Dygnet runt

Fredag                                   Dygnet runt

Lördag                                   Dygnet runt

Söndag                                  Dygnet runt

Låssmed jour Sollebrunn spolbil Sollebrunn Elektriker Sollebrunn Eljour

SKICKA MEDDELANDE

Hjälp med jakt på vildsvin

Hur går skyddsjakt till

På Jourcenter är vi dedikerade till att säkerställa att våra jägare har de bästa förutsättningarna för att bedriva en säker och framgångsrik vildsvinsjakt. Här är några av de sätt vi ser till att de är väl förberedda:

Lokalisering av vildsvinsområden: Vi behöver noggranna kartor och information om var vildsvinen vanligtvis finns. Genom samarbete med lokala experter och markägare identifierar vi de områden där vildsvinen trivs bäst.

Förberedelse och utrustning: Våra jägare har tillgång till högkvalitativ utrustning, inklusive vapen, ammunition och jaktkläder. Vi ser till att de har rätt utrustning för att passa jakten och terrängen de ska röra sig i.

Respektera lagar och regler: Våra jägare är väl informerade om alla relevanta lagar och förordningar som jakt på vildsvin ska följa. Vi kontrollerar att de har de nödvändiga licenserna och att de följer alla lagliga krav och begränsningar.

Jakttekniker: Våra jägare tränar olika jakttekniker, inklusive vakjakt, smygjakt och lockjakt. Träningen är anpassad efter deras erfarenhetsnivå och preferenser för att maximera deras chanser till framgång.

Säkerhet: Säkerheten är vår högsta prioritet. Våra jägare har utbildning i säker vapenhantering och ständigt medvetna om sin omgivning och medjägares positioner.

Tillvaratagande: Våra jägare brukar ta hand om det fällda vildsvinet. Det inkluderar att ta hand om köttet på ett ansvarsfullt sätt för att undvika slöseri.

Respekt och etikett: Vi uppmanar våra jägare att visa respekt för djuren och deras miljö genom att endast jaga när de har för avsikt att använda köttet eller när djuren förstör eller stör andra djur eller människor i området.

Genom att ge våra jägare de bästa förutsättningarna och den nödvändiga utbildningen och utrustningen strävar vi efter att säkerställa en etisk, säker och ansvarsfull vildsvinsjakt.

 

ANDRA SKADEDJUR

HJORTAR

Skyddsjakt på hjortar är en nödvändig åtgärd vid vissa tillfällen för att kontrollera populationen och minimera skador på jordbruksgrödor, skogar och andra grönområden. Denna typ av jakt inleds vanligtvis när andra icke-dödliga avskräckningsmetoder inte längre är tillräckliga för att hantera de skador som orsakas av hjortpopulationen. Innan skyddsjakten påbörjas är det viktigt att noggrant identifiera områden med hög hjorttäthet och att följa alla lagar och förordningar som reglerar jakt på hjortar.

Metoder som används vid skyddsjakt på hjortar kan variera beroende på omständigheterna och inkluderar vanligtvis jakt med skjutvapen, fällor och användning av jakthundar. Säkerheten är av yttersta vikt vid skyddsjakt för att minimera riskerna för både jägare och andra personer som kan befinna sig i området. Det är också viktigt att jägarna är utbildade och erfarna i säker vapenhantering.

Efter avslutad jakt är det viktigt att utvärdera resultaten och effektiviteten av åtgärderna. Det kan innebära att bedöma hjortpopulationen före och efter jakten samt att utvärdera eventuella skador på grödor eller skogsmarker. Det är också viktigt att överväga eventuella bieffekter av skyddsjakten och att anpassa framtida strategier därefter.

Skyddsjakt på hjortar är en komplex fråga som kräver noggrann planering, genomförande och övervakning för att säkerställa att den genomförs på ett etiskt, lagligt och effektivt sätt samtidigt som man beaktar de ekologiska konsekvenserna.

FÅGLAR

Skyddsjakt på fåglar är en åtgärd som ibland måste vidtas för att minimera skador på grödor, skogar, vattendrag eller andra områden som orsakas av fågelflockar. Denna typ av jakt genomförs vanligtvis när andra icke-dödliga avskräckningsmetoder har visat sig vara ineffektiva eller otillräckliga för att kontrollera skadorna. Innan skyddsjakten påbörjas krävs noggrann identifiering av de fågelarter som orsakar skador, samt att man följer alla tillämpliga lagar och förordningar för att säkerställa att jaktverksamheten är laglig och ansvarsfull. Metoder som används vid skyddsjakt kan inkludera jakt med skjutvapen, fällor, fågelskrämmor och rovdjurskontroll, med valet av metod beroende på faktorer som fågelart, omgivande miljö och tillgängliga resurser. Säkerheten är av yttersta vikt vid skyddsjakt för att minimera risker för människor och andra djur, och jägare måste vara utbildade och erfarna i säker vapenhantering. Efter avslutad jakt är det viktigt att utvärdera resultaten och effektiviteten av åtgärderna för att säkerställa att de varit framgångsrika och att eventuella bieffekter har beaktats och hanterats på ett lämpligt sätt.

 

Skyddsjakt vildsvin västra götaland och halland (1)

HUR KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR JÄGAREN?

 

NÅGRA SAKER DU SJÄLV KAN GÖRA

För att underlätta för en jägare som ska komma till en mark för att hjälpa till med skyddsjakt av skadedjur är det viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv jakt. En del av detta innebär att förbereda terrängen och miljön för jägarens ankomst.

En initial åtgärd är att genomföra en terrängröjning för att säkerställa att jakten kan genomföras smidigt och säkert. Detta kan innebära att rensa bort hinder såsom nedfallna grenar, stenar eller andra föremål som kan försvåra rörelsefriheten eller utgöra en säkerhetsrisk för jägaren.

För att skapa en gynnsam jaktmiljö kan det också vara fördelaktigt att flytta på saker som kan störa eller skrämma bort skadedjuren. Det kan inkludera att flytta eller täcka över foderplatser för att locka djuren till önskade områden för jakten.

Att upplysa grannar och andra berörda parter om den pågående jaktaktiviteten är också en viktig åtgärd. Genom att kommunicera öppet och tydligt om när och var jakten kommer att äga rum kan man undvika missförstånd eller konflikter och säkerställa att alla parter är medvetna om vad som pågår.

Genom att förbereda terrängen, flytta på eventuella störande föremål och kommunicera öppet med berörda parter kan vi underlätta för jägaren inför skyddsjakten och öka chanserna till en framgångsrik och effektiv kontroll av skadedjuren.

 

JOURCENTER SKYDDSJAKT I VÄSTRA SVERIGE 0761-751000

 

Hem och privatservice

Spolbil, låssmed och eljour hos privatpersoner i villor och lägenheter och i bostadsrättsföreningar i Göteborg och Stockholm med omnejd.

Företagsservice

Låssmed, spolbil, elektriker och rörmokare för jour hos företag och industrier i Sollebrunnpå Västkusten och i Stockholm med omnejd.

Fordonsservice

Vi utför även akuta låsjobb på fordon. Låsöppning av personbil och lastbil. Om du låst in nycklar i din bil. Vi tillverkar inte nya billnycklar.

Tillgängliga dygnet runt

Vi erbjuder jour låssmed och rörmokare dygnet runt alla dagar längs Västkusten,  Göteborg och Stockholm med omnejd.

Nöjd kund garanti

Vi arbetar med förhoppningen att alla kunder ska bli riktigt nöjda med vårt arbete. Bra service är inte gratis.

Fri konsultation

Ring oss gärna och fråga innan du beställer, kanske kan vi hjälpa dig via telefon

”Bara en stund efter ankomst började vattnet sakta rinna undan, dessa killarna kan sin sak”

Sara

Kund

”Inga pauser med fika, det jobbades på tils dess att vattnet var borta när vi hade översvämning”

Magnus

Kund

Villa, lägenhet, lokaler   

Vi kommer dit du är.

I Sollebrunn, i Göteborg och Stockholm med omnejd.

Contact

Huvudkontor

Stora Arödsgatan 30
GÖTEBORG

JOURCENTER

I SVERIGE AB
Org:559389-5781

Maila oss

Ring Oss

       Låssmed
       Låsjour
       Låsservice
       Elektroniska lås
       ÖppnaKassaskåp
       Spolbil
       Kontakt

* ANGÅENDE GDPR

Jourcenter delar- eller säljer aldrig kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på uppdragets art. Meddela om du önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar utskick från Jourcenter.

Integritet & cookies
Billig Låssmed