24/7 Dygnet runt Rörmokare VVS jour

Service i ditt närområde

rörmokare

Vad Vi Gör

Dygnet runt rörmokare, spolbil och VVS jour

Vi utför rör och avlopps arbeten åt företag och privatpersoner. Har du drabbats av akut stopp i avloppet? När avloppet svämmar över är det bråttom att rädda fastigheten från dyra vattenskador. Vi har rör och VVS jour dygnet runt för akut hjälp tex med spolningar eller översvämningar i avloppssystem i villor och fastigheter i Göteborg.

RENSPOLA AVLOPPET

Den vanligaste orsaken till stopp i avloppet är att rören sätts igen av matrester och fetter. Tydliga varningstecken är försämrad avrinning i vask och att avloppen börjar klucka. Alla avlopp behöver renspolas från fetter och sediment åtminstone vart femte år för att bibehålla ett bra vattenflöde.

FILMINSPEKTERA AVLOPPET

Upplever du återkommande stopp trots ett avloppet underhållsspolas med jämna mellanrum? Då är det hög tid att kontrollera stammarna och felsöka avloppet. Detta sker genom filminspektion. Boka gärna filminspektion tillsammans med underhållsspolning.

Utvärdera belastningen på avloppet

Bedöm hur ofta avloppet används och vilken typ av material som sköljs ned. Högre användning eller mer tungt material kan kräva mer frekvent spolning.

Spola avloppet minst vart 3-5 år

Detta är en generell riktlinje för att undvika blockeringar och fuktskador. Planera in spolningen enligt detta intervall för att säkerställa att avloppet fungerar korrekt.

Kännetecken på problem

Håll ögonen öppna för tecken som bubbling i avloppet eller vatten som börjar backa upp vid spolning i toalett eller vask. Dessa indikationer kan tyda på blockeringar eller andra problem som behöver åtgärdas.

Agera snabbt

Om du upptäcker något av ovanstående kännetecken, vidta åtgärder omedelbart för att förhindra allvarliga fuktskador och andra problem. Det kan innebära att kontakta en professionell rörmokare för att utföra en inspektion och eventuella reparationer.

Följ upp med regelbundet underhåll

Utöver spolning enligt det rekommenderade intervallet, se till att du genomför regelbundet underhåll av ditt avloppssystem. Det kan inkludera att undvika att skölja ned stora mängder olämpliga material och att använda avloppsskydd för att förhindra blockeringar.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa att ditt avloppssystem fungerar korrekt och undvika potentiella problem som kan uppstå vid felaktig användning eller brist på underhåll.

MILJÖVÄNLIG PROPPLÖSARE
MOT FETT- OCH ISPROPPAR

Undvik kemisk propplösare när avloppet krånglar. Det är oftast ineffektivt, dåligt för miljön och du riskerar allvarliga frätskador. Vet du inte orsaken till stoppet är det säkrare att använda en klassisk plunsch eller utföra spolning, och lösa stopp med miljövänlig propplösare eller en annan miljövänlig och säker metod.

Hem och privatservice

Vi utför rör och avlopps  jour hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Göteborg och Stockholm med omnejd. Läckage eller stopp i avloppet, oavsett problem så har vi hjälpen till dig.

 LÄS MER

Företagsservice

Företagskunder kan vara bland annat Polismyndigheten, SOS alarm, Räddningstjänsten, Tullkriminalen, Allum, Hotell Post och Stadium.


LÄS MER

Låssmed

Vi har egna låssmeder som hjälper till att komma in i låsta utrymmen där läckor eller stopp i avlopp har uppstått om nyckel saknas eller inte finns på plats till dessa utrymmmen.

LÄS MER

Vad kan vi utföra?

Spolbil

De spolbilar vi erbjuder ar oftast är utrustad med högtrycksvattenpump, vattentank, spolslang och olika munstycken för att spola och rengöra avloppsrör. De har även ibland vakuumutrustning för slamsugning och en kamera för inspektion av rören. Dessutom har den mekaniska verktyg som skärhuvuden och renskedjor för att lösa envisa blockeringar. Med denna utrustning kan dessa spolbilar effektivt hantera en rad olika uppgifter relaterade till avloppsrengöring och underhåll.

Kan man spola bort alla sorters stopp

Nästan alltid, vi har flera effektiva metoder för att åtgärda de flesta vanliga stopp i avloppssystem. Vi kan använda antingen rörspolning med varmvatten under högt vattenflöde eller mekanisk rörrensning med hjälp av skärhuvuden och renskedjor för att lösa problemet.

Vid behov kan vi också använda en slambil och slamsuga ut eventuella rester som fastnat i rören. Dessa metoder ger oss flexibilitet att effektivt hantera olika typer av stopp och återställa avloppssystemets normala funktion.

Kamerainspektion av ditt avlopp

Filminspektion av avlopp är en metod som används för att visuellt inspektera insidan av avloppsrör med hjälp av en kamera som är monterad på en flexibel slang. Denna teknik är vanligtvis användbar för att undersöka rörens skick, identifiera eventuella skador, blockeringar, läckor eller andra problem som kan finnas i avloppssystemet.

Processen innebär att man för in kameran genom avloppsröret och låter den skicka bilder eller video till en monitor eller inspelningsenhet. Genom att granska bilderna eller videon kan man noggrant bedöma rörens tillstånd och behovet av eventuella reparationer eller underhållsåtgärder.

Filminspektion av avlopp är en värdefull metod för att diagnostisera problem och planera effektivt underhåll och reparationer, vilket bidrar till att förebygga framtida skador och kostsamma reparationer.

Mekanisk RÖRRENSNING

Våra VVS jour spolbilar använder mekanisk rörrensning för att effektivt lösa upp och avlägsna envisa blockeringar och avlagringar i avloppsrör. Denna metod innebär att vi använder olika mekaniska verktyg som skärhuvuden och renskedjor för att fysiskt bryta ner och ta bort hinder från rören.

Först bedömer vi blockeringens typ och omfattning för att välja rätt verktyg och teknik. Sedan matar vi in det valda verktyget i avloppsröret och aktiverar det för att börja arbeta mot blockeringen. Skärhuvuden roterar och skär igenom blockeringen medan renskedjor bryter ner och avlägsnar den.

Resultaten av mekanisk rörrensning är vanligtvis mycket effektiva. Genom att använda dessa verktyg kan vi snabbt och noggrant ta bort blockeringar och avlagringar som annars skulle kunna orsaka allvarliga problem, såsom stopp i avloppet eller till och med översvämningar. Denna metod är särskilt användbar för att hantera envisa blockeringar som inte kan lösas med traditionell spolning.

Några av fördelarna med mekanisk rörrensning inkluderar:

Effektivitet

Mekanisk rörrensning är mycket effektiv för att ta bort även de mest envisa blockeringarna, vilket återställer avloppsrören till full funktionalitet.

Snabbhet

Metoden är snabb och effektiv, vilket minskar tiden för att lösa problemet och återställa normal avloppsfunktion.

Minskat behov av kemikalier

Genom att använda mekanisk rörrensning minskar vi behovet av starka kemikalier för att bryta ner blockeringar, vilket kan vara mer miljövänligt och säkrare för avloppssystemet.

Förebyggande av framtida problem

Genom att noggrant ta bort blockeringar och avlagringar minskar mekanisk rörrensning risken för framtida avloppsproblem, vilket sparar både tid och pengar på lång sikt.

Sammanfattningsvis är mekanisk rörrensning en effektiv och pålitlig metod som används av våra spolbilar på VVS jour för att hantera och förebygga problem med avloppssystemet.

 

Hur vet du om du behöver ringa VVS jour?

Rinner vattnet över golvet? Är toaletten full upp till kanten? Sprutar vatten någonstans? Har vatten fusit i rör ?

Risken är överhängande att du behöver hjälp av vår VVS jour.

 

Stopp i avloppet?

Mer Info

En vanlig orsak till stopp i avloppet är att något olämpligt spolats ner i avloppet. Andra bidragande orsaker kan vara en allt mindre vattenförbrukning i hushållen eller felaktigheter i fastighetens servisledning.

Läckande kran?

Mer Info

En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn. Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en månad. Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag. Det rinner ungefär sex liter vatten per minut ur kranen när den är påslagen.

Översvämmning?

Mer Info

Läckande rör, kraftiga regn, men även massiv snösmältning kan leda till översvämningar. Källaren är extra utsatt, men även andra delar av ditt hus och ägodelar kan ta skada.

Tillgängliga dygnet runt

Vi erbjuder rörmokare och VVS jour dygnet runt alla dagar i Göteborg och Stockholm med omnejd.

Nöjd kund garanti

Vi garanterar att du blir nöjd om vi kommit och hjälpt dig. Tyvärr räcker vi inte alltid till, utan måste hänvisa dig vidare.

Fri konsultation

Ring oss gärna och fråga innan du beställer, kanske kan vi hjälpa dig via telefon

”Supertacksam för snabb hjälp vi telefon  när det började läcka hemma. Tack vare ett samtal till er VVS jour lyckades jag själv stänga av och skadorna blev inte större än jag kunde åtgärda dem själv.”

Anders

Kund

”Skitbra =) Vår bröllopsfest höll på bli katastrof  efter det att en av gästerna lyckats göra stopp i toaletten med en halsduk. Tack för att ni räddade vår kväll grabbar.”

Jennie

Kund

Villa, Lägenhet, Företag,  Rörjour för allt och alla.

I göteborg och Stockholm med omnejd.

Contact

Huvudkontor

Stora Arödsgatan 30
GÖTEBORG

Ring Oss

0761-75 10 00

Maila oss