låssmeden gör hemmet säkrare

Är ditt hem säkrat utav en låssmed ?

Har ni flyttat till ett hus eller lägenhet? Av erferenhet vet vi att lås och låstillbehör många gånger är felaktigt installerade eller att materialet i lås installationen inte håller rätt klassning. Egna lösningar på låsningar är oftast inte att rekomendera. Det gör inte bara att inbrottsrisken ökar – det kan även göra det omöjligt att komma ut vid en nödsituation, tex vid brand.

Försäkringsgodkända lås

En del försäkringsbolag har inga låskrav, medans andra har en gedigen kravlista. Det är viktigt att se till innan en skada ser att försäkringskraven är uppfyllda – annars kan man i värsta fall stå helt utan resättning vid en skada. En skada kan vara tex att någon bryter sig in och kanske förstör toaletten med en vattenläcka som följd –  en oerhört dyr skada om man bor tex i lägenhet där andra lägenheter kan skadas.

Godkänd låsenhet

För att låsens klassning ska uppfylllas ska de monteras enligt anvisning med korrekta tillbehör, att som lekman hålla koll på dessa krav uppväger många gånger kostnaden att anlita en erfaren låssmed från början.

Kontrollera dina lås redan idag 

Du kan kontakta oss gällande kontroll av dina lås 0761-751000 dygnet runt – våra låssmeder finns alltid redo för dig.

News

Senaste Inläggen

VAKA Passagesystem

VAKA Passagesystem

Är ni i behov av ett passagesystem? VAKA® är mer än bara ett passersystem - det är en komplett lösning för att säkra och effektivisera hanteringen av din fastighet. Oavsett om det är ett flerbostadshus, kontor, handel, industri eller offentliga lokaler, erbjuder VAKA®...

Yale YFM Brandklassat skåp

Yale YFM Brandklassat skåp

Har du ett Yale YFM och det inte längre går att slå in alla siffror? Eller kanske vill inte displayen funka alls? Då kan du vara lugn - vi har öppnat flera sådana skåp - då det inte är ovanligt att knappsatsen på dessa skåp slutar att fungera, du är inte ensao om att...

Öppning av kassaskåp

Öppning av kassaskåp

Saknar ni koden till ett kassaskåp, värdesåp eller vapenskåp? Eller har ni en kod som inte fungerar? Vi vet att koder lätt kommer bort, eller att den som haft koden inte längre är tillgänglig. Ibland slutar även kassaskåp att fungera - och trots rätt kod kan man inte...